O firmie

Mobile Cross Media jest firmą powstałą w celu wykorzystania potencjału jaki dają nowoczesne technologie.
W oparciu o możliwości smartfonów i tabletów możliwe jest zbieranie wielu informacji w nowatorski sposób, z niewykorzystywanych dotychczas źródeł oraz na niespotykaną skalę.
Dane uzyskane w ten sposób mają szereg zastosowań na wielu płaszczyznach od badań marketingowych, przez analizy big data aż po analizy typu cross – sourcing.
Potencjał nowoczesnych technologii wychodzi także daleko poza badania i analizy marketingowe, dając możliwość realizacji działań w obszarach analizy – badań – sprzedaży.
Firmę Mobile Cross Media tworzą osoby z szerokim doświadczeniem, zarówno na rynku badawczym, jak i w szeroko pojętej branży marketingu. Synergia zróżnicowanych doświadczeń i nowych technologii pozwala spojrzeć na zdobywanie wiedzy i postrzeganie otoczenia marketingowego w innowacyjny sposób.

ul. Podbipięty 57
02-732 Warszawa
NIP: 521 366 09 93
tel. +48 22 828 28 85
kom. 512 437 457
biuro@mobilecrossmedia.pl
MOBILE CROSS MEDIA Sp. z o. o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy,XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000487222, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł opłaconym w całości, Regon:146981789